Oprócz dekoracji głownej, skupionej na ołtarzu i przede wszystkim przodzie kościoła, warto postawić akcent również na wejście do świątyni. Zwłaszcza, jeśli kościól jest duży a zaproszonych przybędzie wielu gości. Nie wszyscy bowiem oni zobaczą, to co jest udekorowane z przodu i w najbliższym sąsiedztwie Pary Młodej. Dlatego dobrze jest ozdobić ławki i zaznaczyć tym samym szpaler i drogę przejścia Nowożeńców. W zależności od wyglądu ławek, ich wielkości i sposobu rozstawienia, ciekawie wyglądają dekoracje umieszczone co jedną, czy co drugą ławkę. Kwiaty powinny nawiązywać do tych, które są przy ołtarzu i w innych częściach kościoła.

 
Copyright Viridis 2014 - Marta Werka - 01-390 Warszawa, ul. Sucharskiego 6/80, tel.: 506 879 303 created by visualteam